Thai

ระบุที่ตั้งของผู้จัดจำหน่าย

T.K.EQUIPMENTS CO., LTD ผู้จัดจำหน่ายจอห์น เดียร์

  • การขาย
  • การให้บริการ
  • ชิ้นส่วน

65/17 Changwattana Soi 1, Laksi Bangkok, 10 10210

029510114-6

029510117

กลับไปด้านบน

เส้นทาง ถึง: T.K.EQUIPMENTS CO., LTD

T.K.EQUIPMENTS CO., LTD - 65/17 Changwattana Soi 1, Laksi Bangkok, 10 10210
กลับไปด้านบน

การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

การเกษตร

  • รถแทรกเตอร์การเกษตร (จีน)
  • รถแทรกเตอร์การเกษตร (เอเชีย)

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน

  • เครื่องยนต์ (อุตสาหกรรม), อุตสาหกรรม - การให้บริการ