Thai

ระบุที่ตั้งของผู้จัดจำหน่าย

Chairungrueng Yont 333 Ltd., Partnership ผู้จัดจำหน่ายจอห์น เดียร์

  • การขาย
  • การให้บริการ
  • ชิ้นส่วน

333 Sisaket-Kantharalak Road, Ponkha, Muang Sisaket, SISAKET, 33 33000

045-633553

045-810202

กลับไปด้านบน

เส้นทาง ถึง: Chairungrueng Yont 333 Ltd., Partnership

Chairungrueng Yont 333 Ltd., Partnership - 333 Sisaket-Kantharalak Road, Ponkha, Muang Sisaket, SISAKET, 33 33000
กลับไปด้านบน

การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

การเกษตร

  • รถแทรกเตอร์การเกษตร (จีน)
  • รถแทรกเตอร์การเกษตร (เอเชีย)

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน

  • เครื่องยนต์ (อุตสาหกรรม), อุตสาหกรรม - การให้บริการ